شورای امنیت کی از خواب زمستانی بیدار می‌شود؟

شورای امنیت کی از خواب زمستانی بیدار می‌شود؟

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: سال گذشته سالی مرگبار در اراضی اشغالی فلسطین بود، زیرا اقدامات ظالمانه، توسعه طلبانه و نژادپرستی رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان بی وقفه ادامه یافت. در نتیجه، مردم فلسطین، به ویژه زنان و کودکان، دچار محرومیت شدید و نقض حقوق اساسی خود شده اند. غزه به دلیل محاصره های غیرانسانی به بزرگترین زندان روباز جهان تبدیل شده است.