شب شلوغ انتخاباتی در سرمای قائم‌شهر

شب شلوغ انتخاباتی در سرمای قائم‌شهر

حضور پرشور مردم قائم‌شهر در ستادهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و تبلیغ نامزدها در هسته مرکزی شهر که نشان از گرمای این شب‌های زمستانی در هیجانات انتخابات است.