مورایس: شبیه مورینیو هستم!

مورایس: شبیه مورینیو هستم!

سرمربی سپاهان درباره ساساتش نسبت به تیم سپاهان و شباهتش با ژوزه مورینیو، سرمربی کنونی آاس رم صحبت کرد و گفت تا حدودی شبیه این مربی است.