انتقاد شدید یائیر لاپید از بن گویر

انتقاد شدید یائیر لاپید از بن گویر

رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید از وزیر “امنیت ملی” این رژیم، او را مسئول تیراندازی روز جمعه در قدس دانست و از او خواست به مسئولیتش عمل کند.