گلایه بهزیستی از سیاه‌نمایی برخورد با مددجویان مراکز نگهداری در فضای مجازی

گلایه بهزیستی از سیاه‌نمایی برخورد با مددجویان مراکز نگهداری در فضای مجازی

رییس دبیرخانه توسعه مؤسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور ضمن بیان اینکه حدود ۱۵ هزار مرکز نگهداری، کمپ‌های ترک اعتیاد یا مراکز مشاور غیردولتی در سراسر کشور فعال هستند، گفت: مردم در زمینه مشارکتهای اجتماعی پای کار هستند و برآوردی که در این زمینه انجام شده، نشان می‌دهد سازمان بهزیستی حدود ۹۰ درصد از خدمات خود را به مردم واگذار کرده و واسطه میان ارائه خدمات و مددجویان، مردم هستند.

آموزش عالی همواره تابع منافع ملی است

آموزش عالی همواره تابع منافع ملی است

مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت علوم با بیان اینکه آموزش عالی همواره تابع منافع ملی است، گفت: بخشی از جریانات معلوم الحال درصدد بوده و هستند که آموزش عالی را تحت شرایط سیاسی منبعث از طیف‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های خود قرار دهند و البته بعضاً در این جهت ردپای نفوذ را نیز می‌بینیم. در ماموریت‌های حراستی، مراقبت و محافظت از این وادی اصلی انکارناپذیر است.

آخرین وضعیت طرح نمک‌زدایی و انتقال آب از خلیج‌فارس

آخرین وضعیت طرح نمک‌زدایی و انتقال آب از خلیج‌فارس

برنامه انتقال آب حوضه به حوضه هزینه‌های بسیار سنگین اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را برای کشور رقم زده و بخش مهمی از پهنه‌های تولید ثروت و اشتغال یعنی معادن و مراکز صنعتی هم در شرق و جنوب شرق و مرکز کشور واقع شده‌اند و این ظرفیت‌های بالقوه با کمبود آب و در نتیجه محدودیت در برنامه‌های توسعه‌ای مواجه‌اند.