می‌گویند زورخانه را انبار سیب‌زمینی کنیم سود بیشتری دارد!

می‌گویند زورخانه را انبار سیب‌زمینی کنیم سود بیشتری دارد!

رییس سابق فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای، با انتقاد از بی‌توجهی نسبت به ورزش‌های زورخانه‌ای که باعث بی‌رونق شدن زورخانه‌ها و یا ثبت این ورزش به نام کشور جمهوری آذربایجان شده است، گفت: خیلی از صاحبان زورخانه‌ها می‌گویند اگر زورخانه را تبدیل به انبار سیب‌زمینی کنیم سود بیشتری دارد!

طباطبایی: با توهین و تهمت دنبال سهم‌خواهی در کاراته هستند

طباطبایی: با توهین و تهمت دنبال سهم‌خواهی در کاراته هستند

رییس فدراسیون کاراته با انتقاد شدید از سهم‌خواهی برخی افراد قلیل در کاراته با استفاده از روش‌های غیر اخلاقی و تهمت و افترا به بازیکنان و مربیان تیم‌های ملی، گفت: تا روزی که در فدراسیون هستم از این افراد استفاده نخواهم کرد.