انتقاد به تهدید مراجعان به سفارت ایران در لندن

انتقاد به تهدید مراجعان به سفارت ایران در لندن

کاردار ایران در لندن در توییتی با اشاره به مزاحمت برخی نسبت به مراجعان به سفارت در توییتی نوشت: قابل توجه بعضی ها؛ مزاحمین خودجوش در اینجا، به خاطر ایجاد جو ارعاب و تهدید علیه سفارت ایران، مورد تفقد قرار می‌گیرند.