ابقای صالح‌زاده به‎عنوان شهردار قائم‌شهر وجاهت قانونی ندارد/مداخله فرماندار در انتخاب شهردار!

ابقای صالح‌زاده به‎عنوان شهردار قائم‌شهر وجاهت قانونی ندارد/مداخله فرماندار در انتخاب شهردار!

۳ عضو شورای شهر قائم شهر در اولین روز رسمی خود بعنوان شورای شهر دوره ششم شفاف با مردم پیرامون انتخاب شهردار و مداخله افرادی بیرون از شورا و همچنین تخلفاتی در فرمانداری اشاره کردند و گفتند: ابقای عباس صالح‌زاده به عنوان شهردار وجاهت قانونی ندارد و فرماندار شهرستان قائم‌شهر تخلف کرده است.

قائم‌شهر باید به منطقه ویژه گردشگری-اقتصادی تبدیل شود/برای نجات شهر آماده‎ام/صحبت‌های گسترده و جدی با برخی اعضای شورای شهر قائم شهر داشتم

قائم‌شهر باید به منطقه ویژه گردشگری-اقتصادی تبدیل شود/برای نجات شهر آماده‎ام/صحبت‌های گسترده و جدی با برخی اعضای شورای شهر قائم شهر داشتم

شهردار گرگان در گفت‌وگو با خبرنگار ما درمورد مطرح شدن نام‌شان برای تصدی شهردار قائم شهر گفت: با برخی اعضای شورای شهر دوره ششم صحبت های جدی و گسترده داشتم و باید برای نجات شهر همه‌باهم کمک کنیم تا قائم شهر بعنوان یک منطقه اقتصادی-گردشگری مطرح کنیم.