دستورالعمل تشخیص و درمان کرونا در ایران به‌روز رسانی می‌شود

دستورالعمل تشخیص و درمان کرونا در ایران به‌روز رسانی می‌شود

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: در جلسه امروز کمیته علمی، بازنگری آخرین دستورالعمل تشخیص و درمان کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که شامل آخرین درمان‌ها، داروها، زیرسویه‌ها و گایدلاین های (راهنماهای بالینی) سایر کشورها بود و دستورالعمل کشوری تشخیص و درمان کرونا در ایران در هفته‌های آینده، بازنگری و به روز رسانی می‌شود.

بانوان نظام سلامت در ایام کرونا افتخار آفریدند

بانوان نظام سلامت در ایام کرونا افتخار آفریدند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توانمندی، دانش و قابلیت بانوان را ستودنی توصیف و تصریح کرد: در ایام همه گیری کرونا بانوان کادر سلامت، ایثار و فداکاری‌های بسیاری از خود نشان دادند و افتخار آفریدند.

واکسن تنها راه پیشگیری از کرونا نیست

واکسن تنها راه پیشگیری از کرونا نیست

«تاکنون گزارشی مبتنی بر ورود موج جدید کرونا در کشور مطرح نشده، اما این مسئله بدین معنا نیست که کشور ما در برابر ورود سویه جدید مصون است. خوشبختانه و با اتکا بر تجربه سه ساله، مردم از نحوه مقابله با این ویروس آگاهند. در وضعیتی که جامعه از آگاهی لازم برای مقابله با بیماری برخوردار است، همچون گذشته به مرحله مرگ‌ومیر ناشی از این ویروس نخواهیم رسید و احتمال آن بسیار ضعیف است.»