برگزیدگان جشنواره رازی از نظر رعایت اخلاق در پژوهش ارزیابی می‌شوند

برگزیدگان جشنواره رازی از نظر رعایت اخلاق در پژوهش ارزیابی می‌شوند

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در مورد بررسی برگزیدگان جشنواره رازی از نظر رعایت اخلاق در پژوهش، گفت: وقتی کسی در جشنواره رازی جایزه می‌گیرد، حتماً از نظر اخلاق در پژوهش ارزیابی شده است. اگر در سنوات آتی تخلف پژوهشی اثبات شود، حتماً مجدد در کمیته اخلاق در پژوهش وزارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نگاهداری: نقش نهادهای پژوهشی در تهیه برنامه هفتم توسعه براساس وظایف ذاتی صرفاً مشورتی است

نگاهداری: نقش نهادهای پژوهشی در تهیه برنامه هفتم توسعه براساس وظایف ذاتی صرفاً مشورتی است

رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: نقش نهادهای پژوهشی در تهیه برنامه هفتم توسعه براساس وظایف ذاتی صرفا مشورتی است؛ هرگونه فضاسازی رسانه‌ای مبنی بر اینکه برنامه هفتم توسعه برنامه دولت نیست بلکه برنامه تدوین شده در مرکز پژوهش های مجلس است خلاف واقع و اظهار نظر غیر کارشناسی است.

تکلیف دوره پسادکتری در دانشگاه روشن نیست

تکلیف دوره پسادکتری در دانشگاه روشن نیست

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: تکلیف این دوره در دانشگاه روشن نیست و نمی‌دانیم که پسادکتری را کارمند بدانیم یا دانشجو. عنوان پسادکتری عنوان سازمانی جاافتاده‌ای نیست. در سطح وزارتخانه، مجلس، کمیسیون آموزش و پژوهش مجلس، حق ماست که سفره آموزش و پژوهش گسترده‌تر شود.