ششمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در دانشگاه تهران

ششمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در دانشگاه تهران

رئیس دانشکدگان علوم دانشگاه تهران از برگزاری ششمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان همزمان با سال جهانی علوم پایه در آذر ماه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: استادان، دانشجویان و صاحب‌نظران فعال در حوزه علوم پایه می‌توانند تا اول مهر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ارسال و ثبت ایده‌های خود اقدام کنند.

خداحافظی با قطع برق در چین!

خداحافظی با قطع برق در چین!

شبکه برق چین اکنون به لطف هوش مصنوعی تنها ظرف سه ثانیه قابل راه‌اندازی مجدد است، در حالی که این روند تاکنون بین شش تا ۱۰ ساعت طول می‌کشید.