نقدها با زبان طنز قابل تحمل می‌شوند

نقدها با زبان طنز قابل تحمل می‌شوند

معاون سیما ضمن تقدیر از برنامه «پاورقی» شبکه دو اظهار کرد: بر اساس آمارهای دریافتی از امور مخاطبان ۱۶۲ این برنامه از جمله برنامه‌هایی در سیماست که بیشترین آمار رضایت و تشکر مخاطبان را دارد و بر این اساس می‌شود برای بازپخش آن از دیگر شبکه‌ها برنامه‌ریزی کرد.