کد خبر : 292408
تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰ - ۹:۵۰
-

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا

در هفته نود و هشتم همه‌گیری کرونا در کشور، همچنان روند کلی بستری و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری در استان‌ها نزولی یا ایستا بوده و در برخی استان‌ها میزان فوتی‌ها به سمت صفر حرکت کرده است. با این حال شاهد صعودهایی در آمار مرگ‌های کرونایی برخی استان‌ها نیز هستیم.

به گزارش عصرقائم، در هفته دوم دی ماه مصادف با هفته ۹۸ همه‌گیری کرونا در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور، ۹۷۱۵ نفر، تعداد موارد بستری جدید در کشور ۲۱۴۶ نفر و تعداد موارد مرگ‌ومیر جدید در کشور نیز ۲۸۲ نفر بوده است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

مرور روند همه‌گیری در کلیه استان‌های کشور تا پایان هفته دوم دی ماه ۱۴۰۰

بررسی هفتگی وضعیت موجود بیماری کرونا در استان‌های کشور در هفته دوم دی ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۹۸ همه‌گیری، در ادامه می‌آید:

مجموع فوتی‌های تهران از ابتدای پاندمی تاکنون

تهران

در استان تهران در هفته دوم دی ماه، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی‌شده، ۳۸۶ نفر، تعداد موارد بستری ۴۸۶ نفر و تعداد موارد فوتی در هفته اخیر ۶۱ مورد بوده است.

در عین حال باید توجه کرد که در تهران از ابتدای اپیدمی تا هفته دوم دی ماه، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۳۶۲۶۷۱ نفر، تعداد موارد بستری ۱۷۵۱۹۲ نفر و مجموع موارد فوتی ۱۹۷۵۸ نفر بوده است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

در عین حال در هفته اخیر موارد بستری استان تهران ایستا مانده و موارد فوت افزایش مختصر نشان می‌دهد. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پیشی گرفته است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر روند بستری کاهش و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز یافته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است. بروز استان خراسان شمالی به رتبه دوم کشور صعود کرده است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

ایلام

در هفته اخیر روند بستری ایستا بوده و موارد فوت استان ایستا و به صفر تنزل یافته است. میزان بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بیشتر، اما میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر شده است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور فراتر رفته است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

یزد

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و موارد فوت کاهش یافته است. میزان موارد بستری استان از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور بوده است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری برای سومین هفته متوالی ایستا بوده  و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان افزایش بارز داشته است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

سمنان

روند بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان، از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری استان ایستا مانده و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از حد متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

فارس

در این هفته موارد بستری افزایش بارز و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز استان از متوسط کشور بیشتر شده و مورتالیتی هم از متوسط کشور بیشتر شده است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

قزوین

موارد بستری کاهش یافته و فوت استان روند ایستا داشته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و مورتالیتی استان از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

زنجان

در هفته اخیر روند بستری افزایش مختصر داشته و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری افزایش یافته و فوت استان روندی ایستا داشته است. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر شده و مورتالیتی استان معادل متوسط کشور بوده است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

گلستان

روند بستری افزایش مختصر نشان می‌دهد و موارد فوت استان در این هفته کاهش یافته است. میزان بروز بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان، روندی نزولی داشته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور بوده و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

خراسان رضوی

روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور اندکی بالاتر رفته است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

گیلان

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر بوده است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

همدان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا مانده و موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

لرستان

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. موارد فوت هفتگی استان صفر بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

اصفهان

روند بستری و موارد فوت استان در این هفته کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر اندکی از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان نزولی بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

بوشهر

روند موارد بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش یافته و فوت استان کاهش مختصر نشان می‌دهد. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

خوزستان

در این هفته موارد بستری ایستا مانده و موارد فوت استان کاهش داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

قم

در هفته اخیر ایستایی موارد بستری کاهش یافته و موارد فوت افزایش مختصر نشان می‌دهد. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ‌ومیر استان به متوسط کشور نزدیک شده است.

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

2 × 3 =