تاریخ انتشار :دوشنبه ۴ اسفند ۹۹.::. ساعت : ۱:۳۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

هشدار مجلس به دولت

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را مشاهده می کنید.

به گزارش قائم آنلاین، مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  دوشنبه ۴ اسفند ماه به بیان مسائلی همچون سونامی خودروهای فرسوده در کشور تا چند سال آتی، سرعت افت قیمت دلار بیشتر شد، کوچ سرمایه های خرد به سمت بازارهای کم ریسک، می پردازد.

همچنین ارز ۴۲۰۰ تومانی می ماند، مردم به دنبال خریدهای اینترنتی مطمئن، زیان سهامداران بورس را جبران می کنیم، خودنمایی ریسک ها در بازار دلار، آتش بس در بازار زمین،  از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۴ اسفندماه به شرح زیر است:

سرعت افت قیمت دلار بیشتر شد/ سونامی خودروهای فرسوده در کشور تا چند سال آتی/ کوچ سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای کم ریسک

سرعت افت قیمت دلار بیشتر شد/ سونامی خودروهای فرسوده در کشور تا چند سال آتی/ کوچ سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای کم ریسک

سرعت افت قیمت دلار بیشتر شد/ سونامی خودروهای فرسوده در کشور تا چند سال آتی/ کوچ سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای کم ریسک

سرعت افت قیمت دلار بیشتر شد/ سونامی خودروهای فرسوده در کشور تا چند سال آتی/ کوچ سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای کم ریسک

سرعت افت قیمت دلار بیشتر شد/ سونامی خودروهای فرسوده در کشور تا چند سال آتی/ کوچ سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای کم ریسک

سرعت افت قیمت دلار بیشتر شد/ سونامی خودروهای فرسوده در کشور تا چند سال آتی/ کوچ سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای کم ریسک

سرعت افت قیمت دلار بیشتر شد/ سونامی خودروهای فرسوده در کشور تا چند سال آتی/ کوچ سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای کم ریسک

سرعت افت قیمت دلار بیشتر شد/ سونامی خودروهای فرسوده در کشور تا چند سال آتی/ کوچ سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای کم ریسک

سرعت افت قیمت دلار بیشتر شد/ سونامی خودروهای فرسوده در کشور تا چند سال آتی/ کوچ سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای کم ریسک

سرعت افت قیمت دلار بیشتر شد/ سونامی خودروهای فرسوده در کشور تا چند سال آتی/ کوچ سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای کم ریسک

سرعت افت قیمت دلار بیشتر شد/ سونامی خودروهای فرسوده در کشور تا چند سال آتی/ کوچ سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای کم ریسک

سرعت افت قیمت دلار بیشتر شد/ سونامی خودروهای فرسوده در کشور تا چند سال آتی/ کوچ سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای کم ریسک

عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز دوشنبه ۴ اسفند

دیدگاه خود را به ما بگویید.