تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۶ دی ۹۹.::. ساعت : ۱۱:۳۵ ق.ظ
فاقددیدگاه

طراحی نسل‌های جدید ماهواره در گروی سرمایه‌گذاری

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه با اطلاعات فضا پایه از طریق ماهواره های مخابراتی به جهش علم و فناوری می رسیم، گفت: برای طراحی نسل های جدید ماهواره نیازمند سرمایه گذاری هستیم.

به گزارش قائم آنلاین، جبارعلی ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو ، با بیان اینکه طراحی و ساخت ماهواره در کشور بومی شده است، گفت: گروه های پژوهشی می توانند از خروجی مرکز تحقیقات طراحی و ساخت ماهواره استفاده کنند زیرا در حال حاضر  قالب قطعات تولید ماهواره در این دانشگاه توسط نخبگان و دانشمندان طراحی شده است البته برخی دیگر از بخش های ماهواره توسط شرکت های همکار تولید می شود.

وی افزود: عملکرد تولیدات در حوزه ماهواره این دانشگاه تا کنون مثبت بوده است به طوری که در مدت زمان چند ماه حضور ماهواره امید در مدارفضایی، داده های اطلاعاتی را به خوبی مخابره و ثبت کرد.

ذاکری با اشاره به راه اندازی بیش از یک دهه از مرکز تحقیقات ماهواره دانشگاه علم و صنعت ایران، تصریح کرد: علت عدم موفقیت ماهواره های تدبیر و ظفر مربوط به نقص فنی در پرتابگر بود.

وی گفت: در حوزه طراحی و ساخت ماهواره نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم تا با سرعت بیشتری بتوانیم نسل های جدید ماهواره ای را طراحی و تولید کنیم.

دیدگاه خود را به ما بگویید.