تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۴ دی ۹۹.::. ساعت : ۱۰:۵۵ ق.ظ
فاقددیدگاه

دلالان ۴۳۰۰ میلیارد تومان از صنعت دامداری به جیب می‌زنند

مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور گفت: گردش مالی صنعت دامداری ۴۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان است که ۴۳۳۹ میلیارد تومان آن نصیب دلالان می‌شود.

به گزارش قائم آنلاین، جواد آزاد درباره وضعیت صنعت دامداری کشور اظهار داشت: پدیده  قاچاق دام مذموم بوده و به اقتصاد دامپروری کشور لطمه می‌زند اما لازم است که خسارت‌های دیگری که به صنعت دامپروری کشور توسط واسطه‌ها و دلالان وارد می‌شود نیز دیده شود.

وی با‌ اشاره به اینکه جمعیت رسمی ‌دام کشور با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران در شهریور ماه ۹۹ به میزان ۵۸ میلیون راس است گفت: از این میزان، حدود ۲۵ درصد آن یعنی تقریبا ۱۵ میلیون دام پروار است و در بازار خرید و فروش می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور گفت: با توجه به آمارهایی که در بخش قاچاق توسط مراجع ذی‌ربط بیان می‌شود چیزی بالغ بر ۱۰۰ هزار راس سالانه از کشور قاچاق می‌شود که تقریبا دو دهم  درصد جمعیت دام سبک کشور است.

وی تصریح کرد: میانگین وزن لاشه دام سبک پروار ۲۵ کیلوگرم می‌باشد که از قرار کیلویی ۹۷ هزار تومان، قاچاق چیزی حدود ۲۴۲ میلیارد تومان ارز از کشور خارج می‌کند. با همان محاسبات ۱۴میلیون و ۹۰۰ هزار راس دام باقیمانده در کشور با میانگین وزن لاشه ۲۵ کیلوگرم بالغ بر ۳۷۲ هزار تن گوشت کیلویی ۹۷ هزار تومان تولید می‌شود و گردش مالی این صنعت ۳۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: دلالان حدود ۱۰ درصد از این گردش مالی را نصیب خود می‌کنند یعنی ۱۵ برابر قاچاق دام بر اقتصاد صنعت دام کشور لطمه وارد می‌کنند. گردش مالی صنعت دامداری ۴۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان است که ۴۳۳۹ میلیارد تومان آن نصیب دلالان می‌شود. نکته حائز اهمیت اینجاست که دولت نظارتی بر دلالان ندارد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.