تاریخ انتشار :شنبه ۱۳ دی ۹۹.::. ساعت : ۱۰:۱۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

مثل حبیب…

(مثل حبیب)، یعنی تا پای جان در رکاب ولی، بی محابا در میدان ، چونان سرداران بی نام و نشان در کارزار!!

به گزارش قائم آنلاین، جمهوری اسلامی، نشأت گرفته از مکتب سرخ عاشورا و بستر  طلوع و ظهور فرزندانی از نسل امام روح ا..(ره) است. مردان مردی که نهال انقلاب با خون پاک شان قد کشید و تناور شد.

((حبیب))،روایت جان بر کفانی ست که در میدان جهاد،حماسه ها آفریدند و در معرکه نفس،مشق شهادت کردند.هم آنان که تاریخ اسلام و انقلاب، مزین به نام شان است و عزت و اقتدار جهان اسلام مرهون مقاومت شان.!

((مثل حبیب))،یعنی تا پای جان در رکاب ولی، بی محابا در میدان ، چونان سرداران بی نام و نشان در کارزار!!

جبهه مقاومت ، تجلی و تبلور عینی بصیرت عاشورایی ست در قالب زمان تا پیروزی خون بر شمشیر !…

یادمان باشد این مرد پایان ندارد!

دیدگاه خود را به ما بگویید.