تاریخ انتشار :شنبه ۶ دی ۹۹.::. ساعت : ۵:۲۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

شماره جدید فصلنامه علمی دانشجویی «ایران‌شناسی» منتشر شد

شماره سوم نشریه «ایران‌شناسی»؛ فصلنامه علمی دانشجویی انجمن علمی ایران‌شناسی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش قائم آنلاین، “بخشی از قصیده ایوان مدائن”، “ایران ویج (ترجمه مدخل «ایران ویج» از دانشنامه ایرانیکا)”، “مدائن ترجمه مدخل «مدائن» از دانشنامه اسلام”، “میراث جهانی ملموس ایران با نگاه به باغ های ایرانی ثبت شده در فهرست میراث جهانی”، “باستان شناسی و گونه شناسی دستکندهای خُرّمی فارس؛ آثاری برای جهانی شدن”، “کاریز (ترجمه مدخل «کاریز» از دانشنامه ایرانیکا)”، “بازشناسایی حضور مشتری و خصوصیات منتسب به آن در نگارگری ایرانی اسلامی”، “هَرولد والتر بیلی؛ از کشاورزی تا زبان‌شناسی ترجمه مدخل «بِیلی»”، “بازنمایی اصناف موجود در یک سند قرن نهم و شهرآشوب های فارسی”، “گنجینه سنگ های قیمتی و اشیای گران بهای اوزون حسن خان آق قویونلو؛ برگرفته از سفرنامه جوزافات باربارو”، “شیرازی، میرزا آقا حاج محمدمعصوم ملقب به معصوم‌ علیشاه و نایب‌الصدر شیرازی”، “چهار عمل اصلی حساب در زبان فارسی” و “نگاهی به تاریخچه‌ نشان ذوالفقار” از جمله مقالاتی که در این نشریه می خوانیم.

شماره سوم نشریه «ایران‌شناسی» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویان ایران‌شناسی دانشگاه تهران و مدیر مسئولی و سردبیری محمدعلی عزت‌زاده به صورت فصلنامه منتشر شده است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.