تاریخ انتشار :پنج شنبه ۲۲ آبان ۹۹.::. ساعت : ۹:۰۰ ق.ظ
فاقددیدگاه

IOC بودجه کمیته ملی المپیک کشورها را افزایش داد

کمیته بین المللی المپیک بودجه حمایتی خود از ورزشکاران و کمیته ملی المپیک کشورها را برای چهار سال آینده افزایش داد.

به گزارش قائم آنلاین، هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک در نشست خود تصویب کرد که بودجه همبستگی المپیک را برای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ ، ۱۶ درصد افزایش دهد. رقم بودجه همبستگی المپیک به ۵۹۰ میلیون دلار رسیده تا حمایت از ورزشکاران، کمیته ملی المپیک کشور ها و شورای المپیک قاره ها را تقویت کند.
همچنین بودجه کمیته بین المللی المپیک برای حمایت ورزشکاران در چهار سال آینده نیز ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.
بودجه کمیته ملی المپیک هر کشور نیز برای انجام فعالیت های ملی خود ۵۰۰ هزار دلار شده است و بودجه برنامه های ویژه شورای المپیک قاره ها نیز به ۲۴درصد رسیده است.

توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک در مورد افزایش بودجه حمایتی از کشورها گفت: یک درس مهم که امیدوارم همه ما از بحران کنونی کرونا یاد گرفته باشیم این است که ما به همبستگی بیشتری نیاز داریم. ما در جوامع به همبستگی بیشتری نیاز داریم. همبستگی یکی از مهمترین ارزش های المپیک است . تصمیم امروز برای افزایش بودجه برنامه همبستگی المپیک برای چهار ساله بعدی یک نمایش بسیار قدرتمند در زمان بحران جهانی است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.