تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹.::. ساعت : ۱:۰۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

جزئیات گزارش تطبیق هزینه با بودجه مصوب سازمان حمایت

براساس گزارش تطبیق هزینه با بودجه مصوب سازمان حمایت، بودجه مصوب این شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 رقمی معادل 26 میلیارد و 99 میلیون تومان بوده است.

به گزارش قائم آنلاین، یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی توضیحاتی درباره آن ارائه می شود گزارش تطبیقی عملیاتی با بودجه مصوب شرکت هاست.

در گزارش تطبیق عملیات بودجه مصوب شرکت مادر تخصصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ آمده است:

اعتبار مصوب شرکت مادر تخصصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۲۶ میلیارد و ۹۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده  ولی هزینه قطعی این شرکت ۲۵ میلیارد و ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده و ۱۸۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از بودجه مصوب این شرکت جذب نشده است.

 دریافتی از محل تنخواه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل مبلغ ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان  اعتبار اختصاص یافته از وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه‌های شماره ۵۱۸۵۷ ت ۵۲۰۱۲ هـ مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۵ و ۱۶۹۳۴۰٫ت ۵۵۲۲۱ هـ هیأت محترم وزیران جهت جبران کسری هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی و ضروری بازرسی و نظارت بر کلیه اقلام مشمول طرح‌های نظارتی دولت می‌باشد.

مبلغ ۲ میلیارد تومان براساس براساس ابلاغیه ۷۵۵۵۶۹ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه ۳۷۱٫۹۸٫۴۸٫۲۹۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۱٫۲۱ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مبلغ ۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در اجرای بسته معیشتی ویژه موضوع بند (ب) مصوبه شماره ۱۰۱۵۳۲ مورخ ۱۱۳۹۷٫۸٫۱شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دستورالعمل بسته کمک جبرانی حمایت از گروه‌های کم درآمد از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دریافت گردید.

تا پایان سال ۱۳۸۹، به موجب جزء(۱) ردیف ۵۲۰۰۰۰ از ردیف متفرقه قانون بودجه هر سال کل کشور و مصوبات هیأت محترم وزیران و ابلاغیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ تخصیص‌‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، یارانه‌های کالا‌های اساسی و خدمات شامل: گندم و آرد، کالا‌های اساسی کالابرگی و شیر خانوار به میزان وجوه دریافتی از خزانه به دستگاه‌‌های اجرایی ذیربط پرداخت و با اعلام وصول دستگاه‌‌های اجرایی به حساب هزینه قطعی منظور، و در صورت عودت وجوه مصرف نشده توسط دستگاه‌های مباشر، وجوه مزبور عیناً توسط شرکت به حساب خزانه واریز می‌گردید.

با توجه به مجوز شماره ۵۴٫۱۶۲۶٫۷۵۵۵ مورخ ۱۳۷۷٫۰۳٫۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت بدهی مازاد یارانه سنوات قبل، به روش نقدی صورت می‌گیرد لذا در زمان شناسایی مطالبات از بابت مازاد یارانه سنوات قبل، سرفصل حساب‌ها و اسناد دریافتنی بدهکار و متقابلا سرفصل کنترل درآمد مازاد یارانه بستانکار می‌گردد و هنگام وصول طلب ثبت فوق برگشت و ضمن انعکاس در حساب موجودی نقد به حساب تعدیلات مازاد یارانه منظور و بلافاصله به حساب خزانه داری کل واریز می‌گردد. قابل ذکر است با تغییر سیاست‌‌های دولت در این خصوص و در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ‌ها، از اواخر سال ۱۳۸۹ با تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها، وجوه یارانه کالا‌های اساسی از طریق سازمان مذکور توزیع می‌گردد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.