تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹.::. ساعت : ۱۲:۳۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

جزئیات درآمدهای ۴۹۰ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت ایران

مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت ملی نفت ایران در سال 1397 بالغ بر 490 هزار و 215 میلیارد تومان بوده که حدود 48 درصد آن یعنی 233 هزار و 521 میلیارد تومان، درآمد ناشی از فروش نفت خام داخلی بوده است.

به گزارش قائم آنلاین، یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، درآمدهای عملیاتی این شرکت هاست.

براساس صورت مالی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۷، مجموع درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۹۰ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان بوده که حدود ۴۸ درصد آن یعنی ۲۳۳ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان، درآمد ناشی از فروش نفت خام داخلی بوده است. بقیه درآمدهای عملیاتی این شرکت از محل فروش نفت خام صادراتی، فروش میعانات گازی صادراتی و داخلی و همچنین فروش گاز، مایعات گازی و سایر تامین شده است.

مجموعا بیش از ۸۰ درصد یعنی ۳۹۵ هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان از درآمدهای عملیاتی شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام داخلی و صادراتی و ۱۶ درصد یعنی ۷۸ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان از درآمدهای عملیاتی این شرکت از محل فروش میعانات گازی داخلی و صادراتی تامین شده و مابقی درآمدهای ناشی از فروش گاز، مایعات گازی و سایر است.

گفتنی است بهای نفت خام تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران طبق بند «الف» ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر مبنای ۹۵ درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی (که توسط وزارت نفت اعلام شده) محاسبه گردیده است.

*جزئیات درآمد ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی

براساس این گزارش، بیش از ۱۴۶ هزار و ۲۲ میلیارد تومان از فروش نفت خام صادراتی به صورت نقدی، ۳ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان از فروش نفت خام صادراتی به صورت نقدی و تخصیص داده شده به بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین ۱۲ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش نفت خام صادراتی، فروش بابت تسویه قراردادهای بیع متقابل بوده است.

همچنین بیش از ۱۶ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان از فروش میعانات گازی صادراتی به صورت نقدی، ۶ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان از فروش میعانات گازی صادراتی به صورت نقدی و تخصیص داده شده به بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین ۱۶۸ میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش میعانات گازی صادراتی، فروش بابت تسویه قراردادهای بیع متقابل بوده است.

فروش میعانات گازی صادراتی شرکت ملی نفت ایران به صورت نقدی در سال ۱۳۹۷ مجموعا ۴ میلیارد و ۴۸ میلیون دلار معادل ۱۶ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان بوده و بیش از ۴۲ درصد رقم مذکور یعنی ۱ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار، بابت صادرات میعانات گازی تولیدی کنگان بوده است.

*جزئیات درآمد ناشی از فروش میعانات گازی داخلی

همچنین کل فروش میعانات گازی داخلی شرکت ملی نفت ایران به صورت ریالی در سال ۱۳۹۷ صورت گرفته و این رقم مجموعا به ۵۵ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان رسیده است. حدود ۷۱ درصد رقم مذکور یعنی ۳۹ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان، درآمد شرکت ملی نفت ایران ناشی از فروش میعانات گازی به شرکت ملی پالایش و پخش بوده است.

گفتنی است بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران طبق بند «الف» ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر مبنای ۹۵ درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی (که توسط وزارت نفت اعلام شده) محاسبه گردیده است.

*جزئیات درآمدهای شرکت ملی نفت ایران بخاطر فروش گاز و مایعات گازی و سایر

جزئیات درآمدهای شرکت ملی نفت ایران بخاطر فروش گاز، مایعات گازی و سایر در سال ۱۳۹۷ به شرح جدول زیر است:

گفتنی است درآمد شرکت ملی نفت ایران بخاطر فروش گاز به شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۷ براساس تبصره ۴ ماده ۷ قرارداد منعقده فی مابین دولت، شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۷ به نرخی که توسط وزارت نفت به شرکت‌های ملی گاز ایران و نفت ایران ابلاغ می شود، محاسبه گردیده است.

*میزان فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی چقدر بوده است؟

براساس صورت مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۱۳۹۷، درآمد شرکت ملی نفت ایران بخاطر فروش نفت خام به این شرکت در سال مذکور، ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که از محل فروش ۶۰۴ میلیون و ۳۰ هزار بشکه نفت خام محقق شده است. به عبارت دیگر، میزان فروش نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (فروش داخلی نفت خام)، حدود ۱ میلیون و ۶۵۴ هزار بشکه در روز بوده است.

همچنین براساس گزارش مذکور، درآمد شرکت ملی نفت ایران بخاطر فروش میعانات گازی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۱۳۹۷، ۳۹ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان بوده که از محل فروش ۹۸ میلیون و ۹۱۲ هزار بشکه میعانات گازی محقق شده است. به عبارت دیگر، میزان فروش میعانات گازی توسط شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (بخشی از فروش داخلی میعانات گازی)، حدود ۲۷۱ هزار بشکه در روز بوده است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.