تاریخ انتشار :سه شنبه ۷ مرداد ۹۹.::. ساعت : ۱۱:۲۷ ب.ظ
فاقددیدگاه

تعلیق برنامه های فرهنگی حضوری بازنشستگان

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی از پیگیری احیای شورای عالی تامین اجتماعی در دولت خبر داد و گفت: دولت پیشتاز شده تا از اختیاراتش در سازمان به نفع شرکای اجتماعی کم کند تا احیای شورای عالی را به جای هیئت امنا داشته باشیم.

به گزارش قائم آنلاین، عادل دهدشتی در گفت وگو ، درباره روند احیای شورای عالی تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: یکی از موضوعات اصلی که هم مطالبه شرکای اجتماعی، تشکل های کارگری و کارفرمایی است و هم جزو وعده های وزیررفاه و از جمله دستورکارهای اصلی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بدو ورود همین احیای شورای عالی تامین اجتماعی است.

وی افزود: این موضوع در مجلس گذشته در قالب لایحه به مجلس ارائه شد اما به نوبت طرح در صحن علنی نرسید. این لایحه اکنون در کمیسیون های اجتماعی دولت در دست بحث و بررسی های بیشتر است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اصل سه جانبه گرایی و ضرورت احیای شورای عالی تامین اجتماعی به نحوی که نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در آن عضویت داشته باشند گفت: شورای عالی در قانون سال ۵۴ و اصلاح آن در سال ۵۸ پیش بینی شده و عمده موضوعش این است که شرکای اجتماعی و نمایندگان تشکل ها در ارکان تصمیم سازی سازمان حضور جدی تری داشته باشند.

دهدشتی ادامه داد: نگاه دولت مثبت است و خودش پیشتاز شده تا از اختیاراتش در سازمان به نفع شرکای اجتماعی کم کند تا احیای شورای عالی را به جای هیئت امنا داشته باشیم.

وی در ادامه درباره برنامه های فرهنگی این سازمان برای بازنشستگان گفت: یکی از برنامه های ما اعزام بازنشستگان به مشهد مقدس بود که اکنون متوقف شده است. این آمادگی وجود دارد که هر زمان پروتکل های بهداشتی اجازه دهد این اعزام از سرگرفته شوند. از حیث اعتبارات مشکلی نداریم و اعتبارات لازم پیش بینی شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: باید ببینیم طی ماه های آینده وضعیت شیوع کرونا به چه ترتیب خواهد شد، بسیاری از استان ها در وضعیت قرمز هستند و افرادی هم که اعزام می کنیم از طیف بازنشستگان و جزو گروه های آسیب پذیرند و این ملاحظه جدی را داریم.

دهدشتی در پاسخ به اینکه آیا برنامه های جایگزین درنظر گرفته شده است؟ گفت: اگر امکان برگزاری برنامه ای در قالب فضای مجازی بوده انجام شده است  و مابقی که نیازمند تجمع و گردهمایی است نیز به حالت تعلیق درآمده است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.