تاریخ انتشار :دوشنبه ۶ مرداد ۹۹.::. ساعت : ۸:۲۳ ب.ظ
فاقددیدگاه

مقاومت برای یک استعفای انتخاباتی!

علی رغم استعفای سرپرست و یکی از اعضای هیئت رییسه فدراسیون پزشکی ورزشی به منظور شرکت در انتخابات این فدراسیون، یکی دیگر از این اعضا همچنان حاضر به استعفا نشده است.

به گزارش قائم آنلاین، با توجه به اتمام دوره شش ماهه سرپرستی مهرزاد خلیلیان در فدراسیون پزشکی ورزشی، ثبت نام نامزدهای ریاست این فدراسیون از دوم تیرماه سال جاری یعنی حدود هفت ماه از آغاز دوره وی، ثبت نام از کاندیداها برای تصدی ریاست این فدراسیون کلید خورد و تا ۱۵ تیرماه ادامه یافت و در ابتدای امر ۱۴ کاندیدا برای رقابت انتخاباتی در فدراسیون پزشکی ورزشی ثبت نام کردند.

تاکنون مهرزاد خلیلیان به عنوان سرپرست سابق و به دلیل شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی از سمت خود استعفا داده است و پس از وی نیز یکی دیگر از اعضای هیئت رییسه این فدراسیون به نام حسن تامینی به منظور شرکت در انتخابات استعفا داد، با این وجود اما سعید کاظمی دیگر عضو هیئت رییسه فدراسیون پزشکی ورزشی کماکان در سمت خود فعالیت می کند و این در حالی است که حضور یک نفر در هیئت رییسه فدراسیون ها، ماهیتا تفاوتی با فعالیت مهرزاد خلیلیان به عنوان سرپرست سابق ندارد.

در واقع استمرار فعالیت یک عضو هیئت رییسه در این فدراسیون در حالی که حتی یکی دیگر از اعضای هیئت رییسه همانند سرپرست سابق استعفا داده است، مثابه یک بام و دو هوا است و جای سوال دارد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.