تاریخ انتشار :دوشنبه ۶ مرداد ۹۹.::. ساعت : ۱۰:۲۱ ق.ظ
فاقددیدگاه

فراخوان ارسال مقاله با موضوع علم جغرافیا

گروه مطالعات محیطی پژوهشکده تحقیق و توسعه کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها (سمت) از پژوهشگران درخواست کرد مقالات خود با موضوع ماهیت قلمرو و علم جغرافیا را تا پایان دی ماه سال جاری ارسال کنند.

به گزارش قائم آنلاین، در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و پوشش خلاءهای موجود در مبانی نظری علم جغرافیا در ایران، گروه مطالعات محیطی پژوهشکده تحقیق و توسعه کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها (سمت) در نظر دارد با همکاری انجمن جغرافیا و برنامه‌‏ریزی شهری ایران و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران به تدوین و نشر کتاب مجموعه مقالات با عنوان «ماهیت و قلمرو علم جغرافیا» و محورهای ذیل اقدام کند.

محورهای فراخوان:

مبانی نظری و نظریه پردازی در جغرافیا

جغرافیا و نظام توسعه کشور

جغرافیا و نظام های آموزشی

جغرافیا و علوم میان رشته‏‌ای

مجامع و انجمن های علمی جغرافیا

کارآفرینی در جغرافیا

جغرافیا در پسا کرونا

گروه مطالعات محیطی پژوهشکده تحقیق و توسعه کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها از پژوهشگران درخواست کرده که در صورت تمایل به همکاری مقالات خود را تا دی ماه سال جاری به آدرس gharagoozloo@samt.ac.ir ارسال کنند.

مقالات پس از داوری در کمیته علمی به تناسب جهت چاپ در کتاب «ماهیت و قلمرو علم جغرافیا» و یا مجلات انجمن‎‌های جغرافیا و برنامه‏‌ریزی شهری ایران-جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران، انتخاب می‌شوند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.