تاریخ انتشار :یکشنبه ۵ مرداد ۹۹.::. ساعت : ۲:۱۴ ق.ظ
فاقددیدگاه

عوامل ۲۰ گانه تفاوت ورزش همگانی کشورهای پیشرفته با ایران

بر اساس یک پژوهش تفاوت توسعه ورزش همگانی در کشورهای پیشرفته با ایران، ۲۰ دلیل مهم دارد.

به گزارش قائم آنلاین، در تحلیل «عوامل توسعه ورزش همگانی» که از سوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته و خلاصه آن در این مطلب آمده است، پژوهشی با هدف بررسی عوامل توسعه ورزش همگانی با ماهیت اکتشافی و بنیادی انجام شده که در آن از نظرهای ۲۱ نفر از متخصصان ورزش همگانی کشور استفاده شده و روش نمونه گیری مربوطه، هدفمند بوده است.

بر اساس این پژوهش، با توجه به برنامه‌های کلانی که در کشور طی سالیان اخیر در حوزه ورزش همگانی انجام شده است، تغییر چشمگیری در افزایش مشارکت شهروندان مختلف کشور روی نداده است و مهم ترین عوامل آن ۴۱ مورد مهم عنوان شده است.

همچنین در پژوهش «عوامل توسعه ورزش همگانی» عوامل مختلف تمایز توسعه ورزش همگانی در کشورهای پیشرفته با ایران به دست آمده است که در بخش اول شامل اقدامات کشورهای پیشرفته، فناوری پیشرفته، نظارت قوی، تبدیل ورزش به عنوان یک عادت در زندگی، ثبات اقتصادی، فاصله طبقاتی کم اقشار مختلف، همه گیر بودن ورزش، یکی بودن مسئول و ناظر ورزش همگانی و تنظیم شدن برنامه های کلان است.

بخش دوم علل این تمایز در توسعه ورزش همگانی کشورهای پیشرفته با ایران می توان به اداره های پیشرفته با امکانات پیشرفته، خصوصی سازی و حضور شرکت های خصوصی، سطح مشارکت زیاد، بینش و فرهنگ سلامتی متفاوت، وجود محدودیت های کنترل و ارزیابی کارکنان در ورزش کشور، اقتصاد قوی در کشورهای پیشرفته، قوانین حمایتی قوی، بافت شهری مطابق با ورزش همگانی، فرایند یادگیری و آموزش، شناخت ناکافی از ظرفیت های بین المللی حوز ورزش های همگانی و فعالیت های بدنی عمومی اشاره کرد.

در پایان تاکید شده است، در صورتی که هدف کم کردن فاصله توسعه ورزش های همگانی در ایران با کشورهای پیشرفته است، باید به علل ۲۰ گانه ای که چنین سطح تمایزی را به وجود آورده اند توجه ویژه داشت و در راستای تحقق آن ها گام برداشت.

دیدگاه خود را به ما بگویید.