تاریخ انتشار :شنبه ۴ مرداد ۹۹.::. ساعت : ۹:۰۸ ق.ظ
فاقددیدگاه

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در مدیریت بیماری کرونا در استان خراسان رضوی منصوب شد

وزیر بهداشت در حکمی دکتر فریدون نوحی را به عنوان "نماینده تام الاختیار وزیر در مدیریت بیماری کرونا در استان خراسان رضوی" منصوب کرد.

به گزارش قائم آنلاین، در متن حکم دکتر سعید نمکی خطاب به دکتر فریدون نوحی آمده است:« باتوجه به سوابق ارزنده علمی و اجرائی جنابعالی بدینوسیله بعنوان “نماینده تام الاختیار وزیر در مدیریت بیماری کرونا در استان خراسان رضوی” منصوب می شوید.

بدیهی است باتوجه به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم شیوع در استانهای خراسان شمالی و جنوبی بر مراکز درمانی مشهد مقدس، در صورت نیاز مداخله اجرائی جنابعالی در استانهای مذکور در مدیریت بیماری اعمال خواهد شد. ضروری دیدم جهت همراهی و استقرار تیم مدیریتی مورد نیاز با جنابعالی افراد ذیل نیز در استان مستقر گردند.

۱- جناب آقای دکتر گویا به عنوان کارشناس و مدیر برجسته اداره کل مبارزه با بیماریها که با تجربه طولانی در مدیریت بیماری های واگیردار بخصوص در استان خراسان رضوی می توانند حضور موثر داشته باشند و برنامه ریزی و نظارت در امور خراسانهای شمالی و جنوبی به اضافه آنچه در خراسان رضوی مدیریت می شود توسط ایشان بسیار کارساز خواهد بود.

۲- جناب آقای دکتر طالبیان از معاونت محترم درمان که ایشان نیز به عنوان یکی از مدیران با تجربه و کارشناس مسلط بر امور درمان ، سرکشی و نظارت و رفع کاستی های بخش درمان را مدیریت خواهند کرد.

۳- جناب آقای دکتر سعید لک از معاونت محترم پرستاری جهت بررسی مسائل مربوط به مراقبت های پرستاری در گروه حضور خواهند داشت.

۴- آقای محمد اندرزی نماینده معاونت محترم پشتیبانی و توسعه مدیریت و منابع جهت حل و فصل امور مالی و پشتیبانی هماهنگی لازم را انجام خواهند داد.

ان شاءا… تعالی روسای محترم دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و همچنین استاندار محترم خراسان رضوی و استانداران ارجمند خراسانهای شمالی و جنوبی و دیگر مقامات مذهبی، فرهنگی و اجرائی حداکثر همراهی را با جنابعالی خواهند داشت.

توفیق حضرتعالی و تیم همراه و همکاران ارجمند استانی را در مهار هرچه زودتر بیماری از خداوند بزرگ و با برخورداری از عنایت حضرت ثامن الحجج (ع) آرزومندم.»

دیدگاه خود را به ما بگویید.