تاریخ انتشار :جمعه ۳ مرداد ۹۹.::. ساعت : ۴:۴۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

هیچ نقطه از کشور وضعیت آمل را ندارد

معاون کل وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی گفت: شرایط فعلی در آمل به ضریب آر 2 رسیده است که عدد بزرگی است در حالی که در کل کشور این ضریب یک و یک دهم آر است.

به گزارش قائم آنلاین، ایرج حریر چی امروز در بازدید از بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) آمل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرایط فعلی در آمل به ضریب r2  رسیده است که عدد بزرگی است در حالی که در کل کشور این ضریب یک و یک دهم r  است.

وی با بیان اینکه این رقم خطرناکی است و هیچ نقطه از کشور عدد دو نداریم عنوان کرد: این عدد به این معنی است که هر یک نفر از افرادی که بیمار می شوند دو نفر درگیر بیماری خواهند شد.

معاون کل وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی با تاکید اینکه مشکل آمل را باید آملی ها حل کنند، عنوان کرد: راه نجات این است که در ابتدا تجمعات و مراسمات مردم را کاهش دهیم، پیشرفت بیماری درعروسی و تجمعات بوده است.

وی تصریح کرد: شخصی که در بازار فعالیت می کند، باید حداقل در تعطیلی بازار کمک کند، اگر مراسمات همچنان ادامه داشته همه چیز باز باشد، باید رئیس بیمارستان را در icu شاهد باشیم.

حریرچی راه حل این بیماری را پیشگیری خواند و خاطرنشان کرد: بیماری در بیمارستان نیست، بیمارستان مانند قایق نجات عمل می کند، راه حل این بیماری پیشگیری است اسپانیا و ایتالیا که بیش از سه برابر ما تخت دارند و چهار برابر ما پزشک و پرستار دارند و خیلی از کشورهای دیگر نتوانستند در این بیماری مقاومت کنند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.