تاریخ انتشار :یکشنبه ۲۹ تیر ۹۹.::. ساعت : ۱۰:۳۰ ق.ظ
فاقددیدگاه

هیات منصفه مطبوعات: تابناک مجرم نیست

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از رسیدگی به دو پرونده مدیران مسئول سایت "نفت ما" و "تابناک" در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی در روز جاری خبر داد.

به گزارش قائم آنلاین، احمد مومنی راد در گفت وگو ، در این باره گفت:  پرونده اول مربوط به مدیر مسئول سایت “نفت ما”  به  اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا بود که هیات منصفه در دو اتهام فوق الذکر متهم  را با اکثریت آرا مجرم ندانست.

وی افزود:  پرونده دوم مربوط به  مدیر مسئول سایت تابناک به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که  در این پرونده دو تن از شاکیان اعلام رضایت کردند و تنها یک شاکی بر شکایت خود باقی ماند و  در اتهام مذکور هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست.

دیدگاه خود را به ما بگویید.