تاریخ انتشار :شنبه ۲۸ تیر ۹۹.::. ساعت : ۱۰:۴۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

مهم ترین عوامل توسعه ورزش همگانی در ایران

مهم ترین عوامل توسعه همگانی در ورزش ایران بر اساس یک پژوهش، شامل ۴۱ مورد مهم است.

به گزارش قائم آنلاین، با توجه به برنامه‌های کلانی که در کشور در سالیان اخیر در حوزه ورزش همگانی انجام شده است، تغییر چشمگیری در افزایش مشارکت شهروندان مختلف کشور روی نداده است، مسئله ای که باید در راستای دستیابی به آن اقدامات متفاوتی از جمله تسهیل در عوامل سوق‌دهنده محیطی و برطرف‌کردن موانع موجود مدنظر قرار گیرد.

باید خاطرنشان کرد که تحلیل عوامل توسعه ورزش همگانی که از سوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته و خلاصه آن در این مطلب آمده است، پژوهشی با هدف بررسی عوامل توسعه ورزش همگانی با ماهیت اکتشافی و بنیادی است که در آن از نظرهای ۲۱ نفر از متخصصان ورزش همگانی کشور استفاده شده و روش نمونه گیری مربوطه، هدفمند بوده است.

بر اساس این پژوهش مشخص شد که بسیاری از عوامل توسعه به خود افراد مربوط نمی‌شود؛ بلکه با تسهیل در عوامل سوق‌دهنده محیطی و برطرف‌کردن موانع موجود، افراد با خیال آسوده ورزش همگانی را ازبین فعالیت‌های اوقات‌ فراغت انتخاب خواهند کرد.

حمایت مالی ضعیف از ورزش همگانی، بازاریابی و جذب تماشاچیان ورزش همگانی، کیفیت پایین اماکن ورزشی، ضعف دانش افراد در مورد نحوه مشارکت، ضعف دانش مردم در مورد فواید ورزش، مشکلات مالی مردم، سطح پایین رضایت شغلی، سطح پایین رضایت از زندگی، سطح پایین تعهد شغلی و درآمد پایین مردم بخشی از عوامل بازدارنده توسعه ورزش همگانی در ایران هستند.

دیگر عوامل بازدارنده در توسعه ورزش همگانی در کشور شامل؛ آگاهی نداشتن در مورد نحوه فعالیت سازمان های مسئول، درگیری ذهنی افراد، تصویر کشور در جهان، تحریم ها، مشکلات سیاسی، دخالت های سیاسی، انحصارگرایی در ورزش، دولتی بودن ساختار ورزش، دولتی بودن رسانه، دولتی بودن بودجه، نبود زیرساخت های ورزشی، نبود ثبات تشکیلاتی، نبود بازاریابی در ورزش همگانی، کیفیت پایین همایش های برگزارشده، پیگیری نشدن حقوقی قوانین مصوب مجلس، ضعف در دانش مدیران و سنگین بودن هزینه های برخی از ورزش های همگانی است.

حمایت اجتماعی کم از زنان، کمبود نیروی انسانی، تغییر انگیزه افراد، سبک زندگی ناسالم، کیفیت زندگی در سطح پایین، رضایت از زندگی در سطح پایین، اضطراب اندام، تصور ضعف بدنی، کمبود وقت مردم، کمبودن اماکن و تجهیزات، شکاف دیجیتال، کارایی نداشتن ساعات درس ورزش، کارایی نداشتن تربیت بدنی عمومی دانشجویان و حمایت کم مسئولان سازمان ها در مجموع ۴۱ عامل بازدارنده در توسعه ورزش همگانی در کشور را تشکیل می دهند.

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.