تاریخ انتشار :جمعه ۲۰ تیر ۹۹.::. ساعت : ۱:۵۵ ق.ظ
فاقددیدگاه

زمان و نحوه برگزاری امتحانات دانشجویان تربیت مدرس اعلام شد

دستورالعمل برگزاری امتحانات پایان نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد.

به گزارش قائم آنلاین، معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد؛ با توجه به دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه ها و بر اساس مصوبه هشتم تیرماه هیأت رئیسه این دانشگاه، به منظور حفظ استانداردهای آموزشی و رعایت دقت و اعتبار امتحانات دروس مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در شرایط خاص همه گیری کرونا، دستورالعمل و راهنمای برگزاری امتحانات را اعلام کرد.

دستورالعمل مذکور در در دو بخش شامل؛ مقررات و ضوابط برگزاری امتحانات پایان نیمسال و شیوه های برگزاری امتحانات پایان نیمسال تهیه شده است.

بر اساس این دستورالعمل امتحانات پایان نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به صورت غیر حضوری، مطابق برنامه زمان بندی که از سوی اداره آموزش هر دانشکده تنظیم شده و به اطلاع دانشجویان رسیده است، با یک شیوه یکسان برای تمامی دانشجویان یک درس، برگزار می شود.

بنا بر دستورالعمل یاد شده، شیوه برگزاری امتحان با صلاحدید استاد درس با استفاده از یک یا چند روش از روش های شفاهی، کتبی ( تستی- تشریحی-جزوه باز)، آزمون برخط (آنلاین) بدون نظارت و آزمون برخط (آنلاین) با نظارت، برگزار می شود.

بر این اساس غیبت دانشجو در امتحان پایان نیمسال تابع مقررات و ضوابط آموزشی جاری دانشگاه است.

امتحانات دروس تخصصی از ۲۱ تیرماه تا ۸ مرداد ۹۹ برگزار می شود. همچنین چگونگی برگزاری آزمون واحدهای عملی و ثبت نمرات مربوط، از اختیارت استاد درس خواهد بود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.